Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

W tym roku 5 dotychczasowych kandydatów zdało egzaminy i zostało przyjętych w poczet członków Koła. Byli to koledzy: Ryszard Gulka, Tadeusz Kożuch, Marcin Marchewka, Sebastian Szymul, Wacław Waluszewski. Jednocześnie na własną prośbę wystąpili z Koła koledzy Stanisław Bigos i Andrzej Bigos. W wyniku tych zmian, Koło liczyło 33 członków macierzystych oraz 6 kandydatów, w tym 19 kolegów posiadało uprawnienia selekcjonerskie.