Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Instrukcja postępowania z dzikami strzelonymi lub padłymi w strefie żółtej (obszar ochronny) i czerwonej (obszar zagrożenia)

 

 1. Niezbędny sprzęt i narzędzia dla myśliwego

Zestaw dla każdego myśliwego w opakowaniu:

   • rękawiczki jednorazowe 4 pary
   • ochraniacze na buty 4 szt.
   • folia ogrodnicza gruba na tuszę – patroszenie 2m x 2m
   • worki czarne na śmieci 120 L – 4 szt.
   • trytki plastikowe do zapinania worków
   • probówki na krew 2 szt. oraz zamykane woreczki plastikowe do ich przewożenia
   • opryskiwacz ręczny
   • środek do dezynfekcji: np. Rapicid w buteleczkach 100 ml. Stosowanie 10 ml na 1 L wody do opryskiwacza
   • wanienka na tuszę, odpowiedniej wielkości, łatwa do mycia i dezynfekcji
   • wiadro na patrochy w worku (opcjonalnie)
   • osobny metalowy ostry nóż łatwy do dezynfekcji – nie drewniany do patroszenia
 1. Postępowanie z dzikami padłymi
  1. W przypadku znalezienia padłego dzika oznaczamy miejsce znalezienia i jeżeli to możliwe ustalamy współrzędne geograficzne.
  2. W pierwszej kolejności zawiadamiamy właściwy powiatowy inspektorat weterynarii lub właściwą gminę, poza godzinami pracy policję.
  3. Odnotowujemy z kim rozmawialiśmy i o jakiej porze lub numer wpisu do dziennika policji.
 1. Postępowanie po strzeleniu dzika i dojściu postrzałka w strefie czerwonej
  1. W strefie czerwonej zabronione jest patroszenie dzika w łowisku, którego w całości należy dostarczyć do miejsca przetrzymywania tusz.
  2. Dzika nie ciągniemy, tylko w miejscu dojścia wykonujemy wszystkie czynności.
  3. Napełniamy spryskiwacz wodą i wlewamy do niego odpowiedni środek dezynfekcyjny.
  4. Zakładamy ochraniacze na obuwie oraz rękawiczki jednorazowe – każdy uczestniczący w czynnościach. Osoby nieuczestniczące w czynnościach idą do samochodu i go nie opuszczają.
  5. Dzika pakujemy w całości do szczelnego pojemnika i przenosimy do samochodu.
  6. Miejsce znalezienia dzika i wszystkie ślady krwi i innych wydzielin dokładnie i obficie spryskujemy środkiem dezynfekcyjnym.
  7. Zdejmujemy ochraniacze z butów i rękawiczki i wrzucamy je do worka na śmieci a następnie zamykamy go trytytką i przewozimy razem z tuszą dzika.
  8. Dezynfekujemy ręce i obuwie.
  9. Przewozimy dzika do miejsca patroszenia.
  10. Zakładamy ochraniacze na nogi, rękawiczki jednorazowe oraz fartuch.
  11. Zakładamy znacznik, pobieramy krew do próbówki i umieszczamy w szczelnym woreczku.
  12. Patroszymy na wyznaczonym miejscu, w specjalnej wanience lub na grubej szczelnej folii.
  13. Przenosimy wypatroszonego dzika wraz z narogami w wanience do chłodni.
  14. Patrochy umieszczamy w worku na śmieci, zamykamy trytką i przenosimy do miejsca ich przechowywania.
  15. Miejsce patroszenia dokładnie myjemy i dezynfekujemy.
  16. Myjemy i dezynfekujemy nóż i inne narzędzia użyte do patroszenia.
  17. Zdejmujemy ochraniacze z butów i rękawiczki oraz fartuch i wrzucamy je do worka na śmieci a następnie zamykamy go trytytką i worek umieszczamy w specjalnym pojemniku.
  18. Dezynfekujemy ręce i buty oraz środek transportu.
 1. Postępowanie po strzeleniu dzika i dojściu postrzałka w strefie żółtej
  1. W strefie żółtej dopuszczalne jest patroszenie dzika w łowisku przy bezwzględnym zachowaniu poniższych zasad.
  2. Dzika nie ciągniemy, tylko w miejscu dojścia wykonujemy wszystkie czynności.
  3. Napełniamy spryskiwacz wodą i wlewamy do niego właściwy środek dezynfekcyjny.
  4. Zakładamy ochraniacze na obuwie, rękawiczki jednorazowe oraz fartuch – każdy uczestniczący w czynnościach.
  5. Rozkładamy grubą i nieprzepuszczalną folię na której umieszczamy dzika.
  6. Zakładamy znacznik, pobieramy krew do próbówki i umieszczamy w szczelnym woreczku.
  7. Patroszymy dzika na folii, przekładamy do szczelnego pojemnika i przenosimy do pojazdu.
  8. Folię składamy wraz z patrochami, umieszczamy w szczelny worku i zabieramy do pojazdu.
  9. Myjemy i dezynfekujemy nóż i inne narzędzia użyte do patroszenia.
  10. Miejsce znalezienia dzika i wszystkie ślady krwi i innych wydzielin dokładnie i obficie spryskujemy środkiem dezynfekcyjnym.
  11. Zdejmujemy ochraniacze z butów i rękawiczki oraz fartuch i wrzucamy je do worka na śmieci, a następnie zamykamy go trytytką i przewozimy razem z tuszą dzika.
  12. Dezynfekujemy ręce i obuwie.
  13. Przewozimy dzika i pozostałe części do miejsca przetrzymywania tusz.
  14. Zakładamy nowe ochraniacze na obuwie oraz rękawiczki jednorazowe.
  15. Przenosimy wypatroszonego dzika wraz z narogami w wanience do chłodni.
  16. Worki z patrochami oraz środkami ochrony stosowanymi przy patroszeniu przenosimy do miejsca ich przechowywania przed przekazaniem do utylizacji.
  17. Zdejmujemy ochraniacze z butów i rękawiczki oraz umieszczamy w specjalnym pojemniku.
  18. Dezynfekujemy ręce i obuwie oraz środek transportu.

W strefie żółtej zalecane jest takie samo postępowanie z tuszami dzików, jak w strefie czerwonej.

Ważne telefony

  1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie: 74 831-28-09; 606 624 921
  2. Gmina B-wa 74 83-34-255, D-w miasto 74 645-08-00, D-w wieś 74 832-56-95, Świdnica wieś 74-852-12-26, Walim 74 849-43-40, Pieszyce 74 836-54-87
  3. Numer alarmowy 112