Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Instrukcja postępowania z dzikami strzelonymi lub padłymi w strefie białej (obszar wolny od ASF)

 

 1. Niezbędny sprzęt i narzędzia dla myśliwego

Zestaw dla każdego myśliwego w opakowaniu:

   • rękawiczki jednorazowe 4 pary
   • ochraniacze na buty 4 szt.
   • worki czarne na śmieci 120 L – 2 szt.
   • trytki plastikowe do zapinania worków
   • probówki na krew 2 szt. oraz zamykane woreczki plastikowe do ich przewożenia
   • opryskiwacz ręczny
   • środek do dezynfekcji: np. Rapicid w buteleczkach 100 ml. Stosowanie 10 ml na 1 L wody do opryskiwacza
   • wanienka na tuszę, odpowiedniej wielkości, łatwa do mycia i dezynfekcji
   • sprzęt do patroszenia, nóż łatwy do dezynfekcji – nie drewniany
   • wiadro na patrochy w worku (opcjonalnie)
 1. Postępowanie z dzikami padłymi
  1. W przypadku znalezienia padłego dzika oznaczamy miejsce znalezienia i jeżeli to możliwe ustalamy współrzędne geograficzne.
  2. W pierwszej kolejności zawiadamiamy właściwy powiatowy inspektorat weterynarii lub właściwą gminę, poza godzinami pracy policję.
  3. Odnotowujemy z kim rozmawialiśmy i o jakiej porze lub numer wpisu do dziennika policji.
 1. Postępowanie po strzeleniu dzika i dojściu postrzałka w strefie białej
  1. Dzika nie ciągniemy tylko w miejscu dojścia wykonujemy wszystkie czynności.
  2. Patroszenie można wykonać w łowisku.
  3. Patrochy zbieramy i zakopujemy nie pozostawiając śladów w miejscu czynności. Przed zakopaniem dezynfekujemy spryskiwaczem i zakopujemy przynajmniej na głębokość 50 cm.
  4. Narogi pozostawiamy przy tuszy.
  5. Wkładamy tuszę do szczelnego pojemnika plastikowego, który kładziemy na pakę ładowną.
   NIEDOPUSZCZALNE JEST PRZEWOŻENIE W PODWIESZANYM ZEWNĘTRZNYM KOSZU !!!!
  6. Zaleca się wykonywanie wszystkich czynności po założeniu ochraniaczy na obuwie i rękawic jednorazowych, które potem wkładamy do szczelnego worka i zabieramy z łowiska.
  7. W przypadku braku możliwości zakopania patrochów należy je umieścić w szczelnym worku, zabrać z łowiska i zagospodarować zgodnie z przepisami.
  8. Każdorazowo po zakończeniu czynności dezynfekujemy obuwie, ręce, sprzęt do patroszenia oraz miejsce patroszenia, zakopania patrochów i wszystkie ślady krwi i innych wydzielin.
  9. Tuszę przewozimy bezpośrednio do chłodni lub mieszkania.
  10. Przenosimy dzika wyłącznie w szczelnym pojemniku.
  11. Przy przeznaczeniu dzika na potrzeby własne obowiązkowe jest badanie mięsa na włośnie.
   Do badań pobierane są próbki z mięśni przepony, a przy jej braku z innych mięśni.
   Po przeprowadzeniu badania lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie, które należy zachować.

Ważne telefony

  1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie: 74 831-28-09; 606 624 921
  2. Gmina B-wa 74 83-34-255, D-w miasto 74 645-08-00, D-w wieś 74 832-56-95, Świdnica wieś 74-852-12-26, Walim 74 849-43-40, Pieszyce 74 836-54-87
  3. Numer alarmowy 112