Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

W 1993 roku szkody łowieckie nie stanowiły jeszcze dużego problemu, być może ze względu na niskie stany dzików. Populacje lisa, sądząc z wielkości pozyskania, również nie stanowiła zagrożenia dla innych gatunków.

W sezonie 1993/94 Kołem kierował Zarząd w składzie:
kol. Krzysztof Szymul - przewodniczący,
kol. Andrzej Marchewka - łowczy,
kol. Teofil Opyrchał - skarbnik,
kol. Zbigniew Borecki - sekretarz i
kol. Wacław Malaga - z-ca łowczego.

Koło przyjmuje dwóch nowych członków: kol. Andrzeja Bigosa oraz kol. Piotra Okoniewskiego a skreśla kol. Piotra Mochnieja. Na koniec sezonu koło liczy 30 członków oraz 9 kandydatów. 17 członków posiada uprawnienia selekcjonerskie a 7 zostało zgłoszonych na kurs i egzamin selekcjonerski.

Dzierżawiono 2 obwody łowieckie: nr 25 (o pow. 4887 ha) i nr 26 (o pow. 2590 ha) w których stało 25 paśników i 24 ambony. W sezonie wybudowano 1 paśnik i 3 ambony jednak 3 paśniki i 2 ambony uległy wandalom.
Koło gospodaruje na 8 poletkach łowieckich (śródleśnych) z których na 4 prowadzono uprawy łubinu, topinamburu i rzepiku.
W sumie, w sezonie koledzy wypracowali 785 godzin.

Na okres zimowy przygotowano i rozdysponowano: ok. 10t liściarki, siana i suszonego łubinu, 400kg soli, 6t ziemniaków, 10t buraków pastewnych, 7,5t pośladu zbożowego, 300kg kaczanów kukurydzianych, 30t wysłodków buraczanych, 1200kg żołędzi i kasztanów, 4t kiszonki kukurydzianej.

Szkody łowieckie były umiarkowane przy czym większe wystąpiły na polach Glinna, Piskorzowa i Stachowic a mniejsze na polach Lutomii.

Zakupiono i wpuszczono w łowisko 200 szt. bażantów.
Pozyskano:

Jeleń 41 szt.   Sarna 82 szt.   oraz:                
Jeleń byk 13   Rogacz 44       dziki   11 szt.   bażanty   32 szt.
Jeleń łania 19   Koza 27       lisy   4 szt.   kuropatwy   76 szt.
Jeleń ciele 9   Kożle 11       zające   58 szt.   kaczki   78 szt.