Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

{jcomments on}Tradycyjnie jak co roku, spotkaliśmy się w naszym domku myśliwskim na Walnym Zebraniu KŁ Selekcjoner Bielawa (jeszcze Bielawa - niedługo Pieszyce).

Prowadzącym zebranie został Józef Hruzd. I dobrze się stało, bo zebranie rozpoczęliśmy od uczczenia pamięci naszych kolegów, którym już nie dane jest polować.

Wspomnienie

Po minucie ciszy rozpoczęliśmy zebranie które w tym roku odbyło się na świeżym powietrzu.

Obrady

Łowczy Andrzej Marchewka omówił plany pozyskania zwierzyny.
W ubiegłym sezonie plany hodowlane zostały zrealizowane w 100%. Pozyskaliśmy:
- jeleni 49 szt.
- sarny 97 szt.
- dziki 94 szt.
- muflony 9 szt.
Plany pozyskania zwierzyny na sezon 2007/2008 przedstawiają się następująco:
- dziki 80 szt.,
- sarny 95 szt. ( w tym 50 rogaczy),
- jelenia 40 szt. ( w tym 10 byków),
- muflony 11 szt. ( w tym 6 tryków ),
- lisów 100 szt.(optymistyczna wersja wydarzeń).
Ze względów praktycznych uległa zmianie też zmiana nazwy koła. Ponieważ większość powierzchni naszego łowiska znajduje się na terenie gminy Pieszyce uznaliśmy że korzystniej będzie mieć nazwę Selekcjoner-Pieszyce.
Zgromadzenie Koła uchwaliło też zakup zwierzyny drobnej celem introdukcji w terenie w ilości następującej:
- bażant 50 szt.
- kuropatwa 50 szt.
Ostatnim postanowieniem naszym, jest wykonanie Sztandaru Koła.