Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Wsiedlanie bażantów

Obecnie większość jeśli nie wszystkie koła łowieckie na terenie kraju, borykają się z problemem małej liczebności zwierzyny drobnej.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest rosnąca populacja lisów, z którą ze zmiennym szczęściem koła łowieckie starają się walczyć.

Rokrocznie wypuszczamy w łowisko setki bażantów w celu wzmocnienia bytującego u nas dobrostanu. Nie inaczej było i w tym roku. Krytycy powiedzą może że jest to działanie mało skuteczne ale nawet gdyby ta skuteczność była znikoma, i tak jest większa niż w przypadku nie robienia niczego. Póki co, nasze bażanty widoczne są na polach.