Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Trening Strzelecki - zbiórka 4 czerwca 2011r. o godzinie 9:00 na strzelnicy w Biernacicach

4 czerwca 2011 r. na strzelnicy w Biernacicach odbędzie się doroczny Trening Strzelecki członków Koła i kandydatów. Trening rozpocznie się o godzinie 9:00 szkoleniem przypominającym wiedzę z zakresu zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Strzelane będą: dzik, kozioł, trap i zając.

Udział w treningu jest obowiązkowy i warunkuje wydanie odstrzału w sezonie 2011/2012. Przypominamy również o obowiązku corocznego przystrzelania broni.

Koledzy którzy z różnych przyczyn nie będą w stanie uczestniczyć w treningu, zobowiązani są do odbycia go z innym kołem łowieckim, uzyskania stosownego zaświadczenia i przedstawienia go Zarządowi.