Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Zarząd Koła Łowieckiego "Selekcjoner" w Pieszycach, działając na podstawie Par. 56 ust. 1 Statutu PZŁ, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 2.09.2018r. na godz. 9:00 w siedzibie Koła - Podolin 7.

Podczas spotkania odbędzie się szkolenie z zasad korzystania z elektronicznej książki pobytu myśliwych w łowisku oraz w związku ze zbliżającym się sezonem polowań zbiorowych,  przypominające szkolenie z zadad bezpieczeństwa na polowaniach. Omówiony będzie również program obchodów 70 lecia Koła.

Wszystkich Członków prosimy o wcześniejsze zapoznanie się ze szczegółowym porządkiem obrad. Stosowne powiadomienia rozesłane zostały do kolegów drogą pocztową.