Rozstawiamy

Napisał 10 wrzesień 2016

Jeśli powiedziało się A, trzeba powiedzieć również B. Ambony które zbudowaliśmy na zapleczu naszego domku myśliwskiego, znalazły swoje miejsca w łowisku.

Wsiedlanie bażantów

Napisał 09 wrzesień 2016

Obecnie większość jeśli nie wszystkie koła łowieckie na terenie kraju, borykają się z problemem małej liczebności zwierzyny drobnej.

Budujemy

Napisał 09 lipiec 2016

Bez ambon trudno sobie wyobrazić prowadzenie gospodarki łowieckiej. Jest to bodaj najbardziej znane z urządzeń łowieckich ze względu na swoje usytuowanie najczęściej na obrzeżach lasu.

Obowiązkiem każdego myśliwego jest coroczne przestrzelanie broni. W bieżącym roku, kolejny raz skorzystaliśmy z gościnności Koła Łowieckiego TUR w Ziębicach i prowadzonej przez zrzeszonych w nim kolegów, strzelnicy w Biernacicach.

Zarząd Koła Łowieckiego "Selekcjoner" w Pieszycach, działając na podstawie Par. 57 Statutu PZŁ, zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła na dzień 22.05.2016r. na godz. 9:00 w siedzibie Koła - Podolin 7.

Wszystkich Członków prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z porządkiem obrad. Stosowne powiadomienia rozesłane zostały do kolegów drogą pocztową.

Strona 1 z 9
   

Reklama  

   
Copyright © 2016 Koło Łowieckie Selekcjoner