Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

W ostatnią niedzielę spotkaliśmy się na zwołanym przez Zarząd Koła zebraniu organizacyjnym.

Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z Okręgowego Zjazdu Delegatów. Prezes Koła omówił tematy poruszane na Zjeździe.
Następnie podjęto temat szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych. Wskazano na problemy napotykane podczas szacowania szkód, rozważano koncepcję wprowadzenia dyżurów myśliwych w najbardziej newralgicznych miejscach oraz budowy dodatkowych zwyżek. Przypomniano myśliwym że chęć wybudowania nowego urządzenia łowieckiego należy wcześniej zgłosić Zarządowi Koła ponieważ każda nowa lokalizacja wymaga akceptacji właściciela gruntu.
Podczas omawiania sprawy wypracowywania godzin, Zarząd ogłosił że godziny odpracować można w każdy weekend na Podolinie. Jeżeli występuje konieczność przeprowadzenia prac w tygodniu, powinny być one, podobnie jak budowa urządzeń łowieckich, zgłoszone uprzednio Zarządowi.