Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Nadszedł okres w którym Koła Łowieckie organizują rokrocznie Walne Zgromadzenia swoich członków. W tym roku będą to zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze.

W naszym Kole Walne Zgromadzenie odbędzie się 26 kwietnia 2015r. w siedzibie Koła, w domku łowieckim (Podolin 7). Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z porządkiem obrad. Stosowne powiadomienia rozesłane zostały do kolegów drogą pocztową.