Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Obowiązkiem każdego myśliwego jest coroczne przestrzelanie broni. W bieżącym roku, kolejny raz skorzystaliśmy z gościnności Koła Łowieckiego TUR w Ziębicach i prowadzonej przez zrzeszonych w nim kolegów, strzelnicy w Biernacicach.

Budowa ambon

Bez ambon trudno sobie wyobrazić prowadzenie gospodarki łowieckiej. Jest to bodaj najbardziej znane z urządzeń łowieckich ze względu na swoje usytuowanie najczęściej na obrzeżach lasu.

Biesiada hubertowska

Święto patrona jeźdźców i myśliwych św. Huberta, mamy już za sobą. Można uznać że sezon jeździecki został zamknięty natomiast nasz - sezon łowiecki - został godnie otwarty.

Zarząd Koła Łowieckiego "Selekcjoner" w Pieszycach, działając na podstawie Par. 56 ust. 1 Statutu PZŁ, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 2.09.2018r. na godz. 9:00 w siedzibie Koła - Podolin 7.

Polowanie Wigilijne 2016

Dwa polowania zbiorowe w roku są szczególnie uroczyste. Jednym z nich jest polowanie Wigilijne, które w naszym Kole odbyło się w ostatnią sobotę przed Wigilią Bożego Narodzenia.

Jerzy Teśluk

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas do Krainy Wiecznych Łowów nasz Kolega, długoletni myśliwy Jerzy Teśluk. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 23 grudnia 2019r. o godzinie 11:00 w kościele w Rościszowie.

„Gdy wybije mej śmierci godzina, pochowajcie mnie w kniei zielonej…
niech nade mną zaszumi gęstwina, hymn myśliwski radości minionej…

Zbiegniew Borowiec

Z głębokim żalem i smutkien zawiadamiamy, że w dniu 24.03.2019r., w wieku 75 lat odszedł od nas do Krainy Wiecznych Łowów nasz Kolega, długoletni myśliwy Zbigniew Borowiec.

„Gdy wybije mej śmierci godzina, pochowajcie mnie w kniei zielonej…
niech nade mną zaszumi gęstwina, hymn myśliwski radości minionej…
Kiedy wiosna radosna nastanie, niech nade mną pieśń głuszca posłyszę,
niech słonek miłosne chrapanie do snu moją mogiłę kołysze…
Gdy po letnim szaleństwie zieleni szczere złoto okryje konary,
gdy nadejdzie cudny czas jesieni, niech nade mną zagrają ogary…
Na ten głos mojej duszy tak miły żar zakipi w sercu wystudzonym - i ożyję,
i wstanę z mogiły, chwycę broń i polecę za gonem…”

 

Lata płyną, technologia się zmienia a wraz z technologią zmieniają się nasze przyzwyczajenia. W październiku 2016 roku doszło do przełomu - po raz pierwszy w historii, światowy ruch internetowy z urządzeń mobilnych przekroczył ruch z urządzeń stacjonarnych. Obecnie więcej osób przegląda internet za pomocą smartfonów, tabletów i laptopów niż przy użyciu komputerów stacjonarnych.

Rozstawiamy ambony

Jeśli powiedziało się A, trzeba powiedzieć również B. Ambony które zbudowaliśmy na zapleczu naszego domku myśliwskiego, znalazły swoje miejsca w łowisku.

Urządzenia łowieckie to ciągła budowa, modernizacja, remonty i odtwarzanie infrastruktury i jej otoczenia. W praktyce jest to nieustanna praca ponieważ łowisko żyje i pochłania pozostawione same sobie budowle.

Święto Konstytucji 3 maja

W dniu dzisiejszym w Pieszycach, podobnie jak w całej Polsce, odbyły się obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Święto to celebrujemy szczególnie uroczyście, pamiętając że jesteśmy członkami Narodu który jest autorem pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po amerykańskiej) ustawy zwanej dziś konstytucją.

Zarząd Koła Łowieckiego "Selekcjoner" w Pieszycach, działając na podstawie Par. 57 Statutu PZŁ, zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła na dzień 22.05.2016r. na godz. 9:00 w siedzibie Koła - Podolin 7.

Wszystkich Członków prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z porządkiem obrad. Stosowne powiadomienia rozesłane zostały do kolegów drogą pocztową.