Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Koło gospodaruje obwodem łowieckim nr 326, o łącznej powierzchni 6591 ha, położonym w Sudeckiej Krainie Łowieckiej, w malowniczych Górach Sowich. Jest to obwód polno-leśny, w którym kompleksy leśne zajmują areał 1744,6 ha a pola 4846,4 ha.


Na terenie obwodu występują: jeleń, muflon, sarna, dzik, a ze zwierzyny drobnej: zając, lis a także bażant i kuropatwa (corocznie introdukowane do łowiska).


Koło uprawia 13 ha użytków rolnych, na których prowadzi intensywną gospodarkę rolną. Na jedenastu poletkach uprawiane są: kukurydza, owies, topinambur, kapusta pastewna, rzepa oraz buraki, które w okresie zimowym stanowią poszukiwaną przez zwierzynę karmę soczystą.


Obwód wyposażony jest we wszystkie potrzebne do hodowli i polowania urządzenia.