Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

W ostatnią niedzielę kwietnia, w domku myśliwskim, odbyło się doroczne, Walne Zgromadzenie członków naszego Koła.

Poza zajęciami związanymi z gospodarką łowiecką, na kołach łowieckich spoczywają również obowiązki organizacyjne, związane z naszą przynależnością do Polskiego Związku Łowieckiego. Takim statutowym obowiązkiem jest organizacja Walnego Zgromadzenia członków koła. Statut określa kompetencje i zadania tego organu.
Tegoroczne Walne Zgromadzenia odbyło się w siedzibie naszego koła 27 kwietnia 2014r. Zebrani wysłuchali Sprawozdania Łowczego z Gospodarki Łowieckiej w sezonie 2013/2014, Sprawozdania z Działalności Zarządu w sezonie 2013/2014, Sprawozdania Finansowego z Działalności Koła w sezonie 2013/2014 oraz Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji sprawozdania przyjęto a członkom Zarządu udzielono absolutorium. Następnie odbyła się dyskusja na tematy bieżące działalności Koła i po podjęciu stosownych uchwał Zgromadzenie zakończono.