Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

W piękny, niedzielny poranek 25 maja 2013r. zebraliśmy się by odbyć doroczne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Selekcjoner".

Zgodnie z tradycją, na początku udaliśmy się pod obelisk upamiętniający kolegów, którzy odeszli na wieczne łowy, aby wspomnieniem i przysłowiową minutą ciszy uczcić ich pamięć.
Obrady rozpoczęły się jak zwykle od części sprawozdawczej, podczas której Zarząd Koła przedstawił sprawozdania ze swojej całorocznej pracy oraz sprawozdanie finansowe, Komisja Rewizyjna przedstawiła wyniki swoich kontroli a następnie po krótkiej dyskusji, Zgromadzenie przyjęło sprawozdania oraz udzieliło absolutorium każdemu członkowi Zarządu.
Miniony rok był kolejnym, w którym udało się utrzymać dodatni bilans finansowy koła, chociaż z roku na rok, ze względu na rosnące szkody czynione przez zwierzynę w uprawach a przez to narastające koszty związane z wypłacanymi przez koło odszkodowaniami, jest to coraz trudniejsze. Taka sytuacja wymusza poszukiwanie coraz to nowych rozwiązań zmierzających do ograniczania szkód łowieckich. W tym roku Zarząd zaproponował a Zgromadzenie zaakceptowało przeniesienie części puli prac wykonywanych przez myśliwych na rzecz koła, na organizację dyżurów przy najbardziej zagrożonych ze względu na położenie bądź atrakcyjność żerową, uprawach. Miejmy nadzieję, że ten zabieg pozwoli ograniczyć straty i zmniejszyć wypłacane odszkodowania.
Jednym z kolejnych tematów omawianych na Zgromadzeniu była kwestia rozliczania kwot uzyskiwanych przez koło za zwierzynę kupowaną przez myśliwych na potrzeby własne. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek stosowania kas fiskalnych, przy sprzedaży myśliwym dziczyzny, po przekroczeniu progu 20 tys. złotych obrotu rocznie. W związku z wysokimi kosztami wprowadzenia kasy fiskalnej, Zgromadzenie postanowiło zobowiązać Zarząd do ustalenia rocznego limitu sprzedaży dziczyzny myśliwym, w wysokości określonego przez Ministerstwo progu. Zarząd zobowiązany został do bieżącej kontroli stopnia wykorzystania kwoty oraz wstrzymania odsprzedaży przed osiągnięciem limitu.
Kilka fotek z zebrania umieściliśmy w galerii.