Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

W dniu dzisiejszym odbyło się w naszym Kole doroczne Walne Zgromadzenie Członków. Tym razem było to dodatkowo Zgromadzenie wyborcze podczas którego mieliśmy okazję wybierać władze Koła oraz naszych delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. W naszym przypadku mogliśmy wydelegować do tego organu Związku dwóch członków.

Przybyli licznie członkowie koła wysłuchali sprawozdań członków ustępującego Zarządu z zakresu ich działalności i po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej podjęli kolejno uchwały o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Podczas wyboru władz Koła skorzystaliśmy z nowej, wprowadzonej Statutem PZŁ metody wyboru polegającej na wyborze Prezesa koła, który przedstawia propozycję obsady stanowisk Zarządu. Na stanowisko Prezesa kandydowali koledzy: Jan Makles oraz Andrzej Marchewka. Zgromadzenie postanowiło powierzyć tę funkcję koledze Andrzejowi Marchewce. Nowo powołany Prezes Zarządu zaproponował na stanowiska: Łowczego - kolegę Marcina Marchewkę, Sekretarza - kolegę Zbigniewa Boreckiego, Skarbnika - kolegę Krzysztofa Tuleja oraz Członka Zarządu - kolegę Józefa Hruzda. Propozycje te zyskały dużą akceptację i ostatecznie Zarząd Koła Łowieckiego "Selekcjoner" w tym składzie został powołany.

Odbyły się również wybory członków Komisji Rewizyjnej Koła w skład której Zgromadzenie powołani zostali koledzy: Jacek Maroń, Jacek Szczygieł oraz Wacław Malaga. Jako swoich delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ członkowie koła wybrali kolegów: Andrzeja Marchewkę i Józefa Hruzda.

Protokół z posiedzenia dostępny jest TUTAJ.{jcomments on}