Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Walne Zgromadzenie 2012

Tradycyjnie przełom sezonów łowieckich jest okresem Walnych Zgromadzeń w kołach. U nas Walne Zgromadzenie Członków Koła odbyło się 21 kwietnia w Domku Myśliwskim w Podolinie.

Walne Zgromadzenie 2012Tradycyjnie przełom sezonów jest okresem Walnych Zgromadzeń w kołach łowieckich. U nas Walne Zgromadzenie Członków Koła odbyło się 21 kwietnia w Domku Myśliwskim w Podolinie.

Podczas obrad Łowczy, w imieniu Zarządu, przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w zakresie gospodarki łowieckiej w minionym sezonie. Skarbnik Koła przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił jej sprawozdanie. Po dyskusji, sprawozdania zostały przyjęte a Zarząd w pełnym składzie uzyskał absolutorium.

Podczas dyskusji poruszono między innymi temat prac wykonywanych w łowisku i sposobu ich rozliczania. Zgromadzeni zgodzili się co do konieczności ustalenia sztywnych terminów weryfikacji i zaliczania robót. Przy okazji przedstawiono również i omówiono zakres prac przewidzianych do wykonania w rozpoczętym sezonie.

Pochylono się również nad potencjalnymi sytuacjami mogącymi stwarzać zagrożenia dla wykonania planu hodowlanego. Po dyskusji postanowiono wprowadzić drobne zmiany w zasadach wydawania odstrzałów.

Zdjęcia ze zgromadzenia dostępne są w galerii.
{jcomments on}