Koło Łowieckie

Selekcjoner

w Pieszycach

Odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

70 lat razem w polu i w lesie

Rozstawiamy ambony

Jeśli powiedziało się A, trzeba powiedzieć również B. Ambony które zbudowaliśmy na zapleczu naszego domku myśliwskiego, znalazły swoje miejsca w łowisku.

Wsiedlanie bażantów

Obecnie większość jeśli nie wszystkie koła łowieckie na terenie kraju, borykają się z problemem małej liczebności zwierzyny drobnej.

Budowa ambon

Bez ambon trudno sobie wyobrazić prowadzenie gospodarki łowieckiej. Jest to bodaj najbardziej znane z urządzeń łowieckich ze względu na swoje usytuowanie najczęściej na obrzeżach lasu.